Kemahiran Manipulatif Sains

Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor
dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid
melakukan perkara yang berikut:
1. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan
sains dengan betul.
2. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan
selamat.
3.Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
4. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
5. Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan
tepat.
6. Menyimpan peralatan Sains di tempat yg betul.