Tuesday, 13 December 2011

PENCARAN BIJI BENIH; SAINS TAHUN 5

Pencaran Biji Benih
 Pencaran ialah satu cara untuk membawa biji benih yang dihasilkan jauhdaripada induknya. Beberapa jenih tumbuhan boleh memencarkan sendiribiji benih tersebut melalui mekanisme letupan manakala tumbuhan-tumbuhan lain memerlukan agen luar untuk membawa biji benih tersebutjauh daripada induknya. Agen ini dinamakan agen pencaran.
Agen Pencaran
 Agen pencaran ialah:a) Angin b) Air c) Haiwan c) Mekanisma Letupan

1 comment: